RINGANA garantuje vysokú kvalitu ekologicky udržateľných výrobkov aj certifikátom ISO

ringana-foto
“V spoločnosti RINGANA sme hrdí na náš tím a našu prácu. A sme ešte viac spokojní, keď našu prácu oceňujú iní. Z tohto dôvodu preberáme napríklad rating vedúcej spoločnosti Rakúska, ktorý rozlišuje inovácie, udržateľnosť a úspešnú ekonomickú aktivitu. Sme taktiež hrdí na schválenie značky GREEN BRANDS Austria, ktorá potvrdzuje vysokú kvalitu ekologicky udržateľných výrobkov spoločnosti RINGANA.”
Okrem toho je spol. Ringana certifikovaná podľa normy ISO 22716: 2007 (kozmetika GMP).

Norma ISO 22716: 2007 (kozmetika GMP):

Prevažná väčšina z nás používa nejaký kozmetický prípravok. Kozmetický priemysel produkuje obrovské množstvo výrobkov všetkých cenových kategórií a výrobcovia uvádzajú fantastické efekty a účinky svojich produktov. Reklama vo všetkých médiách útočí nielen na nežné pohlavie, ale aj na mužov a deti. Uvedomme si, že kozmetika sa aplikuje väčšinou priamo na telo, na kožu, okolo očí, intímnych partií a pod .. Vieme, čo sa skrýva za systémom výroby a v prekrásnych obaloch a nádobkách? Požiadavky právnych predpisov sa v súčasnej dobe v celej Európskej únii sprísňujú a v niektorých aspektoch sa blížia k požiadavkám na farmaceutické produkty.

Požiadavky na kvalitu
Certifikácia správnej výrobnej praxe v kozmetickom priemysle (GMP) podľa EN ISO 22716: 2007 je systémovou certifikáciou, ktorá zahŕňa systém od nákupu surovín, výrobu, hygienu, kontrolu kvality, výber obalov, skladovania,  zaobchádzanie s odpadmi až po reklamácie a sťahovanie z trhu .

Výroba kozmetiky
Je to certifikácia, ktorá spoločnosti umožňuje mať nastavený efektívny systém kontroly kvality vo všetkých fázach výroby ich produktov, zlepšuje kontrolu, identifikáciu a zlepšuje výkonnosť a posilňuje dôveryhodnosť organizácie výrobcu. Definuje jasné zodpovednosti a informačné toky v organizácii. Aplikuje veľmi známu a jednoduchú metodiku spätnej väzby v celom procese výrobnej praxe.

Veľa prvkov normy už určite výrobca plní a možno nevie, že sú to prvky normy EN ISO 22716: 2007. Zákazníkom táto certifikácia oznamuje, že výrobca je schopný systémovo riadiť a kontrolovať výrobu, sledovať jednotlivé substancie, suroviny a činidlá od nákupu po hotový výrobok. Riadiť riziká výroby, kontrolovať suroviny z hľadiska nastavených kritérií bezpečnosti, použiteľnosti v kozmetike atď.

Ďalej má certifikovaná spoločnosť efektívny systém reakcie na reklamácie. S certifikáciou pod značkou LL-C (Certification) získate nielen ocenenie od medzinárodne pôsobiacej nezávislej kontrolnej a certifikačnej organizácie, ale najmä pohľad tých najskúsenejších auditorov z odboru s rozsiahlou praxou, obrovskými skúsenosťami a prehľadom nielen v právnych predpisoch, ale aj z laboratórií a ďalších spojených odborov.

Výsledkom bude tak nezávislý pohľad zvonku, ktorý si kladie za cieľ nielen jednoduché konštatovanie zhody s normou ale aj odhalenie slabých a kritických miest, kde môže byť kvalita a bezpečnosť ohrozená.

Certifikácia podľa EN ISO 22716: 2007 a EN ISO 9001: 2008
LL-C (Certification) je schopná plne integrovať certifikáciu podľa EN ISO 22716 s inými už zavedenými štandardami (ISO 9001 a pod.) v akejkoľvek fáze certifikačných cyklov a ušetriť tak náklady klienta.

EN ISO 22716: 2007 – Správna výrobná prax (SVP): Táto norma je určená pre kozmetický priemysel s prihliadnutím k charakteristickým potrebám tohto odvetvia. Ponúka organizačné a praktické rady riadenia ľudských zdrojov, technických a administratívnych prvkov ovplyvňujúcich kvalitu výrobku. (SVP) poskytuje metodické pokyny pre výrobu, kontrolu, skladovanie a prepravu kozmetických prostriedkov a predstavuje praktický vývoj systému zabezpečenia kvality prostredníctvom popísania činností výrobného závodu, ktoré sú založené na platných vedeckých poznatkoch a na posudzovaní rizík. Úlohou (SVP) je definovať činnosti, ktoré umožňujú získať výrobok, ktorý spĺňa požadované vlastnosti.

(zdroj: http://www.ll-c.sk)

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára.